• Sertifisert TIA-942-A & EN50600, som er tilsvarende Tier III+
  • 2 trafostasjoner, strømsystem, kjølesystem og dieselaggregater
  • Full kameraovervåking og klimakontroll
  • 24/7/365 vakt og varsling
  • Gassbasert brannslukking
  • Systemer for full redundans
  • EMP(Electro Magnetic Puls)-sikret og sertifisert
  • Sertifisert TIA-942-A & EN50600
  • Høyere i terrenget enn våre andre datasenter
  • Bygget som et "rom i et rom" av armert betong
  • Egnet til samfunnskritiske løsninger/ekstrem oppetid

I NDC 2 har vi fokus på grønne driftsløsninger med miljøvennlig kjøling fra sjøvann og optimalisering av strømforbruk.

Senteret er kanskje Midt-Norges første kommersielt tilgjengelige med «kald kube»-løsning der dataskapene står i lukkede kuber med inntrekk av luft i midtgang mellom skap.

NDC1 på Pirsenteret i Trondheim var ITsjefen's første datasenter og bærer navnet "ITsjefen nethome datacenter 1/NDC1".

Våre datasenter er under konstant oppdatering og overvåking for å sikre stabile og varig gode driftsforhold for de servere vi til enhver tid hoster.