Design og drift av nettverk i mindre nett
Nett m flerlokasjon og multiple fiberløsninger
Fra kjøp av maskinvare til ferdig nettverksmiljø