• 10Gb med enkel oppgradering til Nx10 Gbps
  • Multiredundant fiberring i Trondheimsregionen
  • Dedikert/delt kapasitet på VLAN/bølgelengder
  • Hybridløsninger med fiber og kobber 
  • Råd om valg av nettleverandør og hastighet!