Ulike platformer - valg av teknisk løsning

Serverhosting - dedikert

Datasenter med EMP-sikring

Publisert i ITsjefen datasenter

ITsjefen NDC4 - 600 m2 datasenter

Publisert i ITsjefen datasenter

Cisco ASA med FirePOWER

Publisert i Brannmurløsning

SLA - avtale