Design og drift av nettverk i mindre nett
Nett m flerlokasjon og multiple fiberløsninger
Fra kjøp av maskinvare til ferdig nettverksmiljø

  • 10Gb med enkel oppgradering til Nx10 Gbps
  • Multiredundant fiberring i Trondheimsregionen
  • Dedikert/delt kapasitet på VLAN/bølgelengder
  • Hybridløsninger med fiber og kobber 
  • Råd om valg av nettleverandør og hastighet!

Maksimal ytelse - hastighet, stabilitet og oppetid
Fleksibilitet og mulighet for tilpasninger
Konfigurasjonsmuligheter både på software- og hardwaresiden
Lokal/ intern nettverksløsning
Kryptert forbindelse mellom trådløspunkt og kontroller

Trådløst gjestenett og kryptert intert nett i en enhet
To frekvensbånd samtidig -stabil tilgang
Styring av nettsider, apper og tjenester
Styring av når nettverk skal være tilgjengelig
Kontroll av enheter med «Cloud Management»

IPv6 er versjon 6 av Internett-protokollen og er etterfølgeren til IPv4. Den ble i hovedsak utviklet for å håndtere mangelen på mulige IP-adresser som oppstod med versjon 4. Samtidig er andre mangler ved IPv4 utbedret. Hovedendringene fra IPv4 er:

  • Større antall mulige adresser
  • Forenkling av IP-hodet
  • Økt støtte for utvidelser (bl.a. for autentisering, dataintegritet og datakonfidensialitet)
  • Mulighet for å markere dataflyt (Flow labeling)