Utskrift

  NDC3 er beskyttet med doble føringsveier fra to forskjellige trafoer hos TrønderEnergi.  Denne redundansen fører helt fram til rackskapet.

I hovedsak inndeles EMP i følgende kategorier:

Samferdselsdepartementet har utarbeidet forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett. Kravene i denne må oppfylles for å bli godkjent og sertifisert som leverandør av EMP-sikret datasenter.