• Rådgiving ved investering i datautstyr
  • Rådgiving i forhold til sikkerhet, nettverk og infrastruktur
  • Hjelp til oppsett av kravspesifikasjon
  • Bistand ved gjennomgang av innkomne tilbud

Vi bistår kunder med sikkerhetsanalyser ved nykjøp og reinvesteringer
Hjelp til gjennomgang av eksisterende utstyr og endringsbehov
Gjennomgang av din bedrifts it-sikkerhet
La oss hjelpe deg til en sikrere og tryggere data-hverdag!