• Kameraovervåking
  • Lagring av data på annen lokasjon
  • To uavhengige overvåkingssystem for datasentrene
  • Feil varsles til vaktsentral/vaktleder
  • 24/7/365 vaktordning
  • Kontroll-og administrasjonssystem for henting av data