Utskrift

ITsjefen AS som selskap har kompetanse på en rekke områder innen informasjonssikkerhet. Denne kompetansen ønsker vi skal bidra til å bedre informasjonssikkerheten hos våre kunder.

Vi har erfaring med blant annet følgende trusler:

Av sosiale IKT-relaterte trusler kan nevnes:

Flere av våre ansatte har arbeidet med informasjonssikkerhet i en årrekke og har gjennomført oppdrag innen sårbarhetsscanning, inntrengningstester og sosial manipulasjon, og vi har sikret spor for privat etterforskning etter inntrengning i kunders nett/tjenester.

Operativ kompetanse ellers:

 Kontakt oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med for din bedrift !