• En leid serverløsning i vårt datasenter
  • Hardware skreddersys ut ifra dine krav og ønsker
  • Lavere kostnader i hardware og infrastruktur
  • Månedsavgift for hardware, software og drift
  • Din egen server i vårt datasenter- colocation