Utskrift

Colocation har blitt et populært alternativ for bedrifter med mellomstore IT-behov, særlig i Internett-relaterte bransjer, fordi det gjør det mulig for bedriften å fokusere på salg av tjenester og slippe ulønnsom tidsbruk på drift av systemer og sikring av serverpark osv.

I tillegg gir løsningen med Colocation tilgang til stordriftsfordeler og større og bedre tekniske løsninger