Utskrift

Virtuell privat server (VPS) er en betegnelse for en vertstjeneste på Internett der en såkalt virtuell datamaskin benyttes utelukkende av en enkeltstående kunde/bruker.

Den virtuelle maskinen, som kjører i programvare på en fysisk datamaskin (f.eks. ved hjelp av VMware vSphere) sammen med andre virtuelle maskiner, men er dedikert til den enkelte brukerens behov.

 Hensikten er at det er rimeligere å ha mange virtuelle maskiner som deler på kapasitet i en en fysisk maskin, enn å ha tilsvarende antall fysiske maskiner.