IT-konsulent

Ketil er vår nyeste potet og Linux-mann. Ketil tittelerer seg selv som Infrastruktur konsulent og har erfaring med IT-løsninger i privat og offentlig sektor. Han har blant annet jobbet som Senior IT-konsulent i Evry og Helse Midt-Norge IT før han kom til oss i 2018.