IT-konsulent

Bent begynte i ITsjefen september 2019. Bent er primært Linux og servermann og har en mastergrad i Informatikk fra NTNU. I studietiden jobbet han frivillig med et bredt spekter av ulike tekniske duppeditter på Studentersamfundet, fra videodistribusjon til adgangskontroll og brannsystemer.