IT-konsulent Datasenteransvarlig

Karl Tommy's hovedområder er serverdrift og IT-support, og han har god kunnskap om Windows, Cisco og VMware. Han har stor interesse for og kompetanse innen IT-sikkerhet, som komplisert adgang/rettighetsstyring og administrasjon av store nettverk omfattende serverløsninger. Karl Tommy har også fagbrev som tavlemontør, og har god og nyttig kunnskap om alt som har med styring av strøm og kobling av elektriske komponenter.