Webutvikler/ grafisk designer

Grethe har ansvaret for utvikling av ITsjefens egen webside, grafisk profil og utarbeiding av markedsføringsmateriale internt i bedriften.