- Dedikerte nerder på oppdrag!

ITsjefen as - fra oppstart til i dag

ITsjefens forretningside har siden vi startet i 2004 vært å være ITsjef , ITavdeling og datasenter for bedrifter. Type kunder varierer fra enmanns- og inkubasjonsbedrifter til større børsnoterte eller statlige selskap. Kundemasse og omsetning har økt jevnt på alle våre tjenester og vi har i dag kunder over hele landet, men vi har hovedfokus på vårt nærmiljø i midt-Norge.

ITsjefen AS har i dag 12 ansatte som driver hele 4 datasentre i Trondheimsregionen. I tillegg leverer vi hardware, software, IT-drifts og –vedlikeholdløsninger til våre kunder der teknologiselskaper, utvikling og forskning er fremtredende. Disse selskapene har høy kompetanse og strenge krav og vi har derfor fokus på sikkerhet, oppetid på systemer og høy tilgjengelighet for kunde.

Selskapet har siden 2004 bygget opp en drifts- og konsulent-avdeling med utstrakt kunnskap om sikre datanett, IT-drift, -løsningsarkitektur og -analyse.

Våre ansatte bistår kunder 24 timer i døgnet, 365 dager i året gjennom ulike drifts- og supportavtaler.

  • ITsjefen as

    Besøksadr: Pirsenteret Trondheim

    Postadr: PB 1275 Pirsenteret - 7462 Sluppen

    Tlf ITsjefen Drift: 4000 6440

    E-post: drift@itsjefen.no