- Dedikerte nerder på oppdrag!

ITsjefen datasenter

Fire datasenter lokalisert i Trondheim

NDC3 med EMP-sikring klasse B/C

Redundans, klimakontroll og sms-varsling

Overvåking, vaktordning og adgangskontroll

Mørk fiber og WDM-system for bølgelengdedeling

Våre datasenter er med utgangspunkt i vår erfaring og strategi, godt rustet til å supplere eksisterende, fornye eller erstatte infrastruktur på en trygg og god måte.
Datasentrene omfatter en rekke infrastrukturelementer som gjennom stordriftsfordelene gjør seg gjeldene for bedrifter med alt fra en enkelt server til hele server skap/rack med utstyr.

Våre datasenter kan tilby følgende standard løsninger:

 • EMP sikring klasse B/C (kun NDC3)
 • Redundant tilførsel av strømkurser (A og B-strøm)
 • Klimakontroll
 • SMS-overvåking av tjenester/ porter på egen server, eller i eget skap
 • Dobbel Adgangskontroll
 • Digital kameraovervåkning til ekstern lokasjon
 • Vaktordning med 24/7/365, overvåking av drift av servere med SLA-mulighet
 • Gass brannslukkingsanlegg med automatiske sensorer tilknyttet vaktordning
 • Egen service avtale med kjøle- og elektriker-firma
 • 10 Gbps nettverksforbindelse til ITsjefens datanett
 • Dedikerte IP-adresser etter dokumentert behov (IPv4 og IPv6)
 • Brannmurtjeneste

Som kunde i ITsjefens datasentre har din bedrift muligheten til å bygge egen virtuell eller dedikert infrastruktur gjennom suppleringsløsninger som gir merverdi og nærhet til egen kundemasse og brukere:

 • Mulighet for kjøp av dedikert båndbredde fra 1Mbps til 2x2 10Gbps
 • Mulighet for eget AS-nummer og BGP-sesjon mot to av ITsjefens rutere
 • Transport av data via bestemte leverandører til ulike motparter på Internett
 • Punkt-til-punkt private samband
 • Egne leide internett linjer
 • Samtrafikk mot det åpne samtrafikkpunktet UWIX-TRD (www.uwix.no)
 • ITsjefen as

  Besøksadr: Pirsenteret Trondheim

  Postadr: PB 1275 Pirsenteret - 7462 Sluppen

  Tlf ITsjefen Drift: 4000 6440

  E-post: drift@itsjefen.no