- Dedikerte nerder på oppdrag!

Datasenter med EMP-sikring

EMP(Electro Magnetic Puls)-sikret og sertifisert
Høyere i terrenget enn våre andre datasenter
Bygget som et "rom i et rom" av armert betong
Egnet til samfunnskritiske løsninger/ekstrem oppetid

 NDC3 er beskyttet med doble føringsveier fra to forskjellige trafoer hos TrønderEnergi.  Denne redundansen fører helt fram til rackskapet.

 • Fordeling av strøm til de ulike skap er gjort gjennom to 32 A kurser fra hver sin føringsvei.
 • Alle skap er beskyttet av  UPS + dieselaggregat direkte.
 • Datasenterets kjølesystem består av to uavhengige systemer for full redundans.
 • Begge anleggene er tilkoblet nødstrømløsningen og kjører uavbrutt selv ved lengre strømbrudd.

I hovedsak inndeles EMP i følgende kategorier:

 • LEMP | Lightning EMP; EMP generert av lyn
 • NEMP/HEMP | Nuclear EMP; EMP generert ved bruk av kjernefysiske våpen
 • MEMP/HPM | Man made EMP/High Power Microwave; EMP generert ved bruk av elektroniske våpen
 • GMD | Geo Magnetic Disturbance; solstormer og kraftig solaktivitet; forårsaker geomagnetisk interfererende strømmer (GIC) på kraftlinjer, elektronikk etc.

Samferdselsdepartementet har utarbeidet forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett. Kravene i denne må oppfylles for å bli godkjent og sertifisert som leverandør av EMP-sikret datasenter.

 • ITsjefen as

  Besøksadr: Pirsenteret Trondheim

  Postadr: PB 1275 Pirsenteret - 7462 Sluppen

  Tlf ITsjefen Drift: 4000 6440

  E-post: drift@itsjefen.no